Hur vi utför jämförelser och tester av kreditkort

Utgångspunkt och premisser

Vi har som mål att vara en transparent och objektiv produkt- och prisjämförare på nätet inom personlig ekonomi. Vi ska knyta ihop dig som konsument och produktleverantör i en harmoni baserad på dina behov och produktens egenskaper.

I Sverige finns ett rikt urval av kreditkort. Många kreditkort har villkor och produktegenskaper som är lika, men det är också mycket som skiljer dem från varandra. Skillnaden mellan de bästa kreditkorten och dem som är sämst är stor. Behovet och preferenserna till konsumenter är olika, något som har avsevärd påverkan på vilken produkt som är bäst för just dig.

Det finns inga universella sanningar för vilket kreditkort som passar bäst till alla konsumenter, då varje enskild konsument har olika behov och preferenser. Därmed varierar det vilket kreditkort som är bäst för varje individuellt behov. Det varierar också efter vilket syfte kreditkortet ska ha för konsumentens ekonomi. Angående kreditkort innebär detta till exempel att det kan vara önskvärt för varje enskild konsument att ha fler än ett kort för att kunna täcka olika behov och önskemål, eller att ha ett kreditkort för reseförmåner. När kortkunden betalar tillbaka använd kredit inom de räntefria dagarna spelar inte räntan någon roll. Vi erbjuder därför innehåll för majoriteten av konsumenterna, en så kallad genomsnitts konsument representerad i generella rangeringstabeller, tester i artikelformat samt annat innehåll. Dessutom har vi kategorirangering och kategoritester i artikelformat. Detta suppleras av tester, jämförelser och rangeringar helt ned till enskilda för- och nackdelar i kreditprodukterna.

Vi ska också erbjuda informations- och jämförelseunderlag stegvis till dig som konsument, och du bestämmer själv hur djupt in i innehållet du vill gå. Ett typiskt exempel på detta är: Generell information om kreditprodukten på framsidan – huvudtabell (generell) för jämförelse av olika kreditprodukter med rangering (genomsnittlig konsument) – kategoritabell med rangering (t.ex. kreditkort med rabatter) – detaljsida för konkret kreditkort – djupare komparativ test med rangering i artikelformat – kortleverantörens nätsida. Erbjudande av informations- och testunderlag går också enda djupare om användaren önskar det.

Överordnade mål och utgångspunkt

Vi ska till varje tid följa gällande regler för vidareförmedling och marknadsföring av kreditprodukter.

Vår uppgift är att ta vara på dina intressen som konsument. Det bidrar till att skapa kundharmoni. Det här ska vara en seriös, transparent och informativ tjänst. Vi ska appellera till sund ekonomisk förnuft och informera om möjliga konsekvenser av bristande återbetalning och alltför hög osäkrad skuld. Vi ska samtidigt erbjuda dig som konsument valfrihet och de möjligheter som kreditprodukterna innehar, samt andra objektiva fördelar som försäkringar, rese-/semesterfördelar, rabatter, cashback samt rask, praktisk och enkel tillgång till kredit i nödfall eller speciella situationer.

Alla som utför jämförelser, tester eller publicerar innehåll på Compero måste följa interna rättningslinjer som reglerar hur vi ska jämföra, betygsätta och rangera produkter. Detta ska göras på självständig grund utifrån hur vi anser kreditprodukterna jämfört med resten av urvalet vi har, samt med hänsyn till brukskategori och för vem produkterna jämförs. Det är strängt förbjudet att sälja omdömen, värderingar, betyg och rangeringar av produkter.

Vad jämförs? Urval

Vi jämför et urval av kreditkort. Vi jämför inte alla kreditkort som finns på marknaden. Vi anser att det skulle bli oöversiktligt, förvirrande och dessutom göra det svårare att hitta fram till ett eller flera produkter som ägnar sig till just dina behov. Vi försöker därför att ta med ett urval av produkter som kan passa det som kan anses som normala behov hos konsumenterna. I våra utgångsjämförelser är premissen att produkten ska testas för så kallade genomsnittliga behov hos konsumenterna. Under kategoritester jämförs produkterna utifrån den aktuella kategorin, som till exempel cashback. Detta för att imötekomma konsumentens olika behov. Urvalet har som mål att inneha tillräcklig stor variation och bredd, samt kort som hamnar under samme kategori. På detta sätt blir jämförelses- och testunderlaget tillfredsställande. Under kategori blir det därmed ofta olika testvinnare, då det produkt som är bäst är beroende av användningsområde.

Betygsättning, rangering och Bäst i test-certifikat: kriterier

Vi tillämpar betygsättning från 1 till 6 i form av tärningskast. I tillägg använder vi rangeringar i tabeller; respektive huvudtabeller och kategoritabeller, exempelvis rabattkort, rese-/semesterkort och ränta. Vi eftersträvar en konsumentvänlig lösning. Vi använder också Bäst i test-certifikat inom både kategorier och generella tester för en så kallad genomsnittlig konsument. Genomsnittlig konsument definieras här som ett förväntat snitt i vad som kan antas vara vanliga behov och preferenser för konsumenterna.

Faktorer som bedöms i betygsättning och rangering

I betygsättning och rangering värderas viktiga faktorer:

Fördelar (plus):

 • Kreditgräns
 • Antal räntefria dagar (gratis betalningsuppskov) på använd kredit. När det också erbjuds vid kontantuttag är detta ett större plus
 • Omedelbar behandling av absolut majoritet av kortansökningar
 • Direkta rabatter: hur stora, hur många ställen, vilka ställen och om det är en övre gräns per år eller inte
 • Konkurrensduglig ränta (vid komparativ låg ränta är detta ett större plus)
 • Cashback (avdrag på faktura): hur stort, hur många ställen, vilka ställen och är den obegränsad?
 • Få avgifter
 • Bonus/poäng (värderas som ett mindre plus än direkta rabatter och cashback): hur stora, hur många ställen, vilka ställen och om det är en övre gräns per år eller inte och hur kan kunden använda bonusen
 • Tillpassade användningsområden: som resa, semester, i utlandet, vardagshandel, näthandel osv.: hur många förfogar över kortet?
 • Behandlingsrutiner på ansökningar: icke-exkluderande av demografi över 18 år? Är det en kortleverantör som inte diskriminerar exempelvis myndiga åldersgrupper och inte har för höga inkomstkrav?
 • Antal inkluderade försäkringar (gratis), samt vilka och hur bra de täcker
 • Flexibel/kundvänlig återbetalning som t.ex. betalningsfri månad och avbetalningsrutiner
 • Betalkortets grad av accept i Sverige och övriga världen (ordinära destinationer)

Nackdelar (minus):

 • Har inte en eller flera av ovanstående fördelar, eller dessa är bristfälliga
 • Dåliga villkor för kunden: kom ihåg att se på totalbilden, kortets reella användningsområde/kategori och komparativt med andra kort
 • Behandlingsrutiner på ansökningar

Villkor (plus eller minus):

 • Lagbestämda ränteexempel/prisexempel
 • Nominell ränta och effektiv ränta
 • Avgifter/kostnader och påslag
 • Avbetalningsmöjligheter

Ansökningsprocess (plus eller minus):

 • Brukarvänlig landningssida/ansökningsschema på alla enheter
 • Responstid på avslag eller godkännande
 • Uppföljning av ansökare
 • Generell kundservice
 • Signering: allt som inte tillhandahållar BankID 2.0 (utan Java) och BankID Mobil samt möjlighet for icke elektronisk signering (identifikation på post), får minus

Unika egenskaper och fördelar i kreditkortet som är av värde för kunderna? (Plus)

Brukar- och kundvänlighet (plus eller minus):

 • Ansökningsschema
 • Nätsidor
 • Nätbank
 • Enkel översikt över bruk och återbetalning
 • «Min sida» och andra användarfunktioner som appar
 • Minimumskrav till ansökare/demografin som kortet i praktiken erbjuder – bortkastad tid för många konsumenter att ansöka om kreditkortet?
 • Generellt hur hög tröskel det är för användaren att konvertera till ansökning, till exempel krav till existerande medlemskap i organisation, förening eller liknande

Betygsättning görs i en komparativ kontext med de andra kreditkorten som till varje tid är testad och jämfört.

Denna uppdateras minimum en gång i veckan.

Mer om rangering

Rangering görs på grundlag av redogörelsen ovanför. Om två kreditkort har samma betyg görs en komparativ värdering av de aktuella produkterna, där den som kommer bäst ut inom aktuell kategori, rangeras över den andra. För oss är det viktigt att nämna att varje kund har olika preferenser och behov. Därmed kan ett kreditkort som passar en kundgrupp bäst, vara mindre bra for en annan, där et annat passar bättre. Därför har vi transparenta översikter för kort med bland annat vilka fördelar, nackdelar och villkor de har. Därmed kan ansökaren själv välja vad som passar hen bäst. Men våra generella tabeller/testartiklar/rangeringar hänvänder sig till konsumenter baserad på ett så kallat genomsnitt. Genomsnittet er baserad på vilka produkter som passar flest möjliga användare och behov. Detta förmedlas också genom så kallade overall-översikter.

Mer om Bäst i test

Bäst i test er utnämningar som er mycket välövervägda. Bäst i test är det bästa kreditkortet generellt eller i den aktuella testen, utifrån en given kontext som är komparativ med resten av urvalet av kreditkort som är testad. På marknaden anses det som en kvalitetsstämpel att få detta epitet från TESTERNE. För oss er det av yttersta vikt att våra Bäst i test-utnämningar genomförs på bästa möjliga sätt, nämligen med trovärdighet, legitimitet och goda argument. Det utnämns Bäst i test både i overall-tabeller för genomsnittlig konsument (generella tester) och inom kategorier med tillräcklig bredd i värdet av kategori.